Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


slechta

šlechtické tituly

vládci

  • císař - aktuálně žádný není, existoval kdysi v prvním věku
  • král - v Drakonii se nachází několik království, ale i svobodná města bez krále
  • vévoda, kníže - vládne významnému městu, nebo většímu územnímu celku (vévodství, knížectví)

vyšší šlechta

  • markrabě - správci hraničních území - jedná se o hrabata se zvláštními výsadami a povinnostmi
  • hrabě - nejvýznamější rody - nejvyšší civilní i vojenské hodnosti, správci území (hrabství)
  • svobodný pán (baron) - vyšší šlechta držící hrady a župy (často nebezpečné pohraničí, ale neodvádí daně a zodpovídají se přímo vládci - viz. Psohlavci a Kozina, než mu jeho práva odebral Lomikar)

šlechta

  • rytíř, pán - nižší šlechta, držitelé hradů a vesnic (panství), platí daně, zodpovídají se hraběti
  • vladyka, zeman - nově povýšené rody, mohou vlastnit vesnice, platí daně, zodpovídají se hraběti
  • panoš - zchudlý šlechtic bez územního majetku, často ve službách bohatějšího šlechtice (stále je však oslovován urozený)
slechta.txt · Poslední úprava: 2015/10/15 22:33 autor: Šaman