Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ledova-kralovna

Ledová královna

Hranice mezi světy je tenká a vše se navzájem prolíná a ovlivňuje. Když místo práce řeším dračák, tak není v reálu co fakturovat. A když jednou koncem září napadl v Liberci sníh, zamrzl i hobití zelený kraj…

(PJovské poznámky k jednomu prehistorickému dobrodružství)

Královna Morana (mýtická ledová kouzelnice) se rozezlila na vesnice v Deltě a Hobití kraj, protože každoročně vynášejí Moranu jako ošklivý symbol smrti a zla. (Je sice zmateně zlá, ale charismatická a ješitná, má ráda když se jí lidi bojí.) Usadila se ve dvou majácích na SV. Je konec srpna, úroda jako každoročně bohatá a všechno slibně zraje, když najednou začalo sněžit.
Morana vytvořila kouzlo, které vytváří zimu, ta se stále rozšiřuje. Moře kolem majáků zamrzá a lodě musí plout dalekou oklikou kolem ledovců a navíc bez majáků. Takže vázne námořní obchod, který je pro zdejší města klíčový. Zima se šíří i přes hory a už zasáhla polovinu Kraje a stále postupuje.
Na horách byli spatřeni ledoví obři, někteří hraničáři mluví o sněžném muži.
Čtyři okolní města vypsala odměnu, každé 1000 zlatých tomu, kdo zařídí aby se vrátilo léto.
Morana je mýtická bytost, ovládá kouzla vody a specialitka je NPC ledová magie. Z moře bere sílu udržovat kouzlo aktivní. V každém majáku je umístěné vejce ledového draka a Morana je musí každý den napouštět magií.
Morana je samotářka, ale na práci si přivolává sněžné obry (Yetti). Vždy dva hlídají každý maják a několik se jich pohybuje v zimní krajině. Jsou nepřátelsky naladění proti všemu nezamrzlému. (A bojí se ohně.)
Morana se mezi majáky přesouvá portálem (který ale nefunguje pokud u sebe někdo má něco magického). Také vlastní Hůl mrazu, kterou má ve východním majáku a kterou portálem nemůže přenést.

Na cestu se postavy musí pořádně obléct, v oblasti zimy je rozhodně 10° pod nulou nebo spíš méně. Většina zvířat zmrzla nebo opustila oblast, takže není co lovit. Nebezpečí hrozí jen od zimy, sněžných obrů na horách a ledních medvědů na zamrzlém moři. Také vlci, kteří se nestáhli do tepla, mohou družinu napadnout.

Sama Morana umí kouzla jako vodní mág (ale po poledni už bude mít jen polovinu magů, protože kouzlila na vejce) Kromě toho se bude snažit bojovat ve východním majáku, kde má hůl mrazu (ODL ~ 4 ~ 3k6/6k6 zranění mrazem). Každé poledne a půlnoc provádí napouštění vajec magií, při kterém zesílí bouře nad majáky a celou zamrzlou krajinu křižují blesky (jen efekt, žádné škody). V bouři se také ozývá ženský hlas, zní temně a zlověstně.

Morana má u sebe deník, ve kterém se mohou postavy po jejím zabití dočíst toto:
Morana obě vejce ukradla inteligentní ledové dračici Freyě, kterou drží pomocí kouzla v její sluji na severních zamrzlých ostrovech. (Východ ze sluje blokuje magický ledový blok. Toto kouzlo se udržuje spolu s kouzelm Zima.) Dračice je vzteklá a pozoruje Moranu pomocí zamrzlého vševidoucího jezírka, ale nemůže nic dělat. Se smrtí Morany se ale její vězení otevře a dračice si pro vejce přiletí. To sice postavy neví, ale měly by si to domyslet a vejce neničit. (Kdyžtak jim to bez expů poradí Merlin.) Pokud vejce zničí, jsou mrtví, jinak je dračice nechá jít a dokonce slíbí pomoc, budou-li jí postavy na severu potřebovat.
Po Moraně zůstane jen její prsten, zbytek se rozpadne na ledové střepy (i s holí). Prsten má kouzlo zmam zvíře, ale jen na vlky a medvědy (má ho proti ledním zvířatům, které neovládá).

Když je kouzlo zrušeno, rychle se oteplí a sníh začne roztávat. Medvědi se stáhnou na pevninu a zijí zase postaru, Sněžní muži se stáhnou do hor, kde od té doby žijí.

Nejbližší město vyplatí hrdinům odměnu hned, také hobiti je oslavují a zásobují, ale ostatní města budou před vyplacením odměny vyžadovat splnění nějakého menšího úkolu, jako důkaz, že ti hrdinové co potlačili zimu jsou skutečně naše družinka. (Většinou zabití nějaké potvory nebo banditů, které městu vadí.)

ledova-kralovna.txt · Poslední úprava: 2015/10/15 22:31 autor: Šaman