Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


kampan

Nejdůležitější události posledních věků

Prokletí knížete z Tarpaku
Kníže Radoslav má pěkný hrad, půvabnou ženu a zlobivou dceru. Rodinnou idylku naruší navštěva strýce Vlada.

Sedm klíčů z mithrilu
Legendární sídlo trpaslíků - Síně mithrilu - střeží nedobytná brána se sedmi klíčovými dírkami. A podle pověstí je sedm mithrilových klíčů hlídáno mnoha mýtickými strážci.

Severní války
Klíče byly ukradeny a do Síní vstoupilo několik dobrodruhů. Když se však vrátili, byli poznamenaní. Bývalí přátelé si jdou po krku a rozpoutají válku na celém severu.

Královské nemluvně
Vesna, služebnice Azury, musí dopravit do bezpečí nemluvně, které jediné uniklo vyvraždění celého královského rodu.

Velká válka
Války na severu sice skončily smrtí Usurpátora, ale Sirius a jeho skřetí armáda poražený nebyl. A nyní se vrací, silnější než kdy dřív, aby dobyli celou zemi od moře k moři. Lidská království jsou rozhádaná, hrdina vojevůdce unesen a aby toho nebylo málo, proslýchá se, že Sirius ovládá i draka!

Založení Išmiru
Dobrodruhové nachází mnoho pokladů. I takové, které nikdy neměly být stvořeny. Mezi ně patří i mocný artefakt, po kterém touží nemrtvý Falazur, aby dokázal vyvolat strašlivého kostěného draka. Princezna Feona byla unesena a sir Samuel ji musí osvobodit a zastavit Falazura dřív, než se stane příliš mocným.

Vpád barbarů
Poloostrov Täran je napaden barbarskými pleniteli. Přístavní města hoří a lidé utíkají do lesů a hor. Skupina dětí brzy zjistí, že jsou i horší věci, než učitelova rákoska. Třeba bloudění v lese plném dravé zvěře. Ještě že se jich za drobnou službičku ujme starý hradní pán.

Výprava do Zerrikánie
Daleko za mořem je další země, vyprahlá a tajemná Zerrikánie. Družina najatých dobrodruhů tam musí doručit část mocného artefaktu, aby mohl být zastaven jeden příliš ambiciózní černokněžník. Nikdo netuší, že to už od počátku byla past.

Ztracené kněžky
Ctihodná velekněžka Azury je znepokojená. Několik sester se nevrátilo ze svých cest. Pro mladou akolytku je to příležitost prokázat své schopnosti a oddanost. Ovšem s družinou složenou z líného povaleče, který si sám říká lupič, perverzního gnóma s pyromanskými sklony, mladé vrhačky nožů na útěku z domova a agresivní stopařky to nebude lehký úkol.

Znamení apokalypsy
Říká se, že „až člověk člověku vlkem bude, až nebude ani hrst obilí k jídlu, až nemoce budou hubit lidi po tisících, pak přijde samotná Smrt a pohltí celý svět“. A ke všemu se ztratila i ta paladinka, která pátrala po ostatních.

Tajemství dračí pečeti
Výprava do Zerrikánie byla víc, než past. Byl to počátek konce. Konce, který je na jednu stranu neodvratný, na druhou stranu ani nejschopnější jasnovidci nedokážou předpovědět jaký bude. Ti, kteří si myslí, že intrikaří, jsou totiž sami loutkami v rukou mocnějších sil a dokonce i tyto síly ovládá někdo další.

Konec věku
Poté, co byl zničen Hrůzný stín a s ním došel svého osudu také upír Vlad z Tarpaku, mohla spojená armáda celého severního Taranu projít až na hranice Išmirského knížectví. Invaze ze Zerrikánie ale připlula dříve.
„Išmir hoří!“, zvolal posel a omdlel vyčerpáním.

kampan.txt · Poslední úprava: 2019/02/20 23:54 autor: Šaman